Přeskočit na obsah

Obsahové, brandové i online marketingové strategie

Strategií pro naše zákazníky vytváříme jen několik do roka. Znamená to pro nás totiž se na řadu týdnů ponořit do světa konkrétní značky, zmapovat její komunikaci a procesy, proniknout do příslušného oboru, prostudovat trh a konkurenci. A nakonec přijít s uceleným souborem doporučení, kterým směrem by se měla značka v středně a dlouhodobém horizontu ubírat. Je to extrémně časově a intelektuálně náročné, nedá se to uspěchat a musejí na tom pracovat ti nejzkušenější z nás. Děláme to ale rádi.

Proč investovat do marketingové strategie?

Seniorní specialisté

Strategii pro vás nebudou psát čerství absolventi, ale odborníci s desetiletou praxí.

Důkladná analýza

Nápady si necucáme z prstu, ale vycházíme z důkladné analýzy a co největšího množství dat.

Nečekaná řešení

Během interpretace dat a rešerší se často vynoří jednoduché a účinné řešení, které dosud nikoho nenapadlo.

Testimonial

Napsali o nás

„Výstupy jsou profesionální, reakční doba rychlá, ochota naslouchat našim připomínkám a požadavkům velká. Lidi z Logosu si navíc umějí ze sebe udělat legraci, jejich komunikace je sice korektní, ale zároveň lidská, milá a někdy i zábavná”
Elena Yaneva Senior Brand Manager, MALFINI

Co všechno řešíme při tvorbě strategie

Situační analýza

 • základní popis potřeb a problémů značky, seznámení se s produkty a zákazníky
 • analýza informací dodaných klientem (brief, zákaznické výzkumy), dat z analytických nástrojů (GA, FB, Collabim aj.)
 • analýza stávajících kanálů a materiálů značky
 • analýza komunikačních kanálů konkurence
 • rozhovory se zaměstnanci a managementem společnosti, vyhodnocování zákaznických dat, tvorba a vyhodnocování dotazníků

Strategie a marketingové plány

 • specifikace střednědobých a dlouhodobých cílů značky, volba metrik, definice KPIs, stanovení vhodných taktik k realizaci cílů
 • formulace unikátního příběhu značky, jejích hodnot, identity, poslání, jedinečného sdělení
 • definice tonality, kterou bude značka komunikovat
 • návrh styleguidu, který popíše zásady, jimiž se má řídit komunikace značky
 • modelování typických person značky
 • definice klíčových témat značky, volba vhodných komunikačních kanálů a typů obsahu
 • stanovení principů komunikace, periodicity, procesů a vzájemné součinnosti pro jednotlivé kanály značky
 • návrh redakčního plánu pro blog, sociální sítě a další kanály

Chcete vytvořit strategii? Napište nám.