Přeskočit na obsah

Spojení copywritingu, lingvistiky a AI

Ne zcela překvapivě se řada špičkových copywriterů rekrutuje z filologických řad. Cit  pro jazyk je nutná (byť nikoliv postačující) podmínka pro to, aby člověk při práci s ním dosáhl určitého stupně mistrovství. A lidé, kteří studiu jazyků zasvětili tři, pět a ti největší nadšenci dokonce osm let života, takový cit zpravidla mají. V Nejlepším copywriterovi proto upřednostňujeme spolupracovníky s jazykovědným vzděláním – ať už mají být výstupem texty v českém, anglickém nebo některém z dalších 7000 jazyků.

Jdeme na marketing vědecky!

Moderní lingvistika ale skýtá i další benefity. Člověk si díky ní osvojí terminologický aparát, který mu pomůže lépe pochopit strukturu a fungování textů, rozšíří inventář jazykových prostředků a usnadní komunikaci s ostatními copywritery. Několik příkladů užitečnosti lingvistických pojmů při výkonu textařské profese padlo například během téhle přednášky na Copycampu 2013, kterou lze považovat za předehru k Nejlepšímu copywriterovi.

V neposlední řadě pak jazykovědné know-how představuje cenný intelektuální kapitál také proto, že vás naučí určitému způsobu myšlení. Současná lingvistika masivně využívá kvantitativního výzkumu, statistiky a matematického modelování. Nedocenitelné jsou tyhle metody například při tvorbě marketingových analýz a strategií, pokud mají být víc než jen bohapustou dojmologií. Ale jejich přínos si laik asi nejsnáze představí v souvislosti s aktuálním boomem generativních nástrojů typu ChatGPT a dalších. Jako lingvisté nejenže lépe porozumíte tomu, jak fungují velké jazykové modely, k čemu se dají použít a jaké jsou jejich limity. Ale hlavně takové modely dokážete sami vytvářet a „programovat” tak, aby přinášely skutečný užitek. Když se nad tím zamyslíte, dojde vám, že lingvisté vlastně aktuálně drží v rukou kormidlo dějin…

Spolupráce s Katedrou obecné lingvistiky Univerzity Palackého v Olomouci

V Nejlepším copywriterovi máme štěstí, že náš zakladatel vystudoval bohemistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci (a mimochodem tam získal doktorát za versologickou analýzu písňových textů Karla Kryla a Jaromíra Nohavici), kde v roce 2011 vznikla vynikající Katedra obecné lingvistiky. Vědci z tohoto lingvistického pracoviště v roce 2023 představili nástroj s názvem Deepeffects.ai, který k analýze a generování textů přistupuje jinak než většina konkurence. Tenhle software s cenným patentem pro americký trh se nám zalíbil natolik, že jsme s olomouckou Katedrou obecné lingvistiky navázali spolupráci. Využili jsme při tom skutečnosti, že Dan Faltýnek, jeden z tvůrců Deepeffects, je Pavlův spolužák. V Nejlepším copywriterovi jsme se tak jako jedni z prvních ujali testování nástroje pro komerční využití a společně pracujeme na jeho dalším rozvoji.

Zaujal vás nástroj Deepeffects.ai či náš vědecký přístup k marketingu? Napište nám.