Radio Dixie

Radio Dixie založila skupina fanoušků americké muziky, amerických aut a amerického způsobu života, která se sdružila kolem Martina Peška. S tímto projektem spolupracujeme od samotného počátku. Připravili jsme online strategii, sepsali jsme web copy a spravujeme facebookové reklamy. Pavel a Martin psali do magazínu eDixie tematické články a Martin vedl jeho redakci.